h1.post-title{ font-size:20px;}

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

ข่าว ปชส. 31 / 2553 เรื่อง กรมสรรพากรเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กันยายน นี้

 ข่าว ปชส. 31 / 2553 เรื่อง กรมสรรพากรเตือนให้เสียภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด.94 ภายใน 30 กันยายน นี้

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/news31_53.pdf

กรมสรรพากรแจ้งเตือนบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจค้าขายต่างๆ ให้ยื่นแบบภาษีบุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2553
นางจิตรมณี สุวรรณพูล รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ขณะนี้เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี ภ.ง.ด. 94 ประจำปี ภาษี 2553 สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การประกอบวิชาชีพอิสระ การรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจค้าขายต่างๆ มีหน้าที่ต้องยื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 94 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอความร่วมมือให้ผู้มีเงินได้ยื่นแบบฯ และเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะปัจจุบันกรมสรรพากรใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดึงข้อมูลการมีรายได้จากแหล่งต่าง ๆ มาตรวจสอบทำให้สามารถติดตามรายที่ไม่ยื่นแบบ หรือยื่นไว้ไม่ถูกต้องได้โดยง่าย” รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวต่อไปว่า “กรมสรรพากรได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีโดยการส่งแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 94 ให้ถึงภูมิลำเนาเหมือนเช่นทุกปี หากท่านใดยังไม่ได้รับก็ให้ติดต่อรับได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา หรือจะ Download แบบ ภ.ง.ด 94 จากเว็บไซต์กรมสรรพากรที่ http://www.rd.go.th หรือจะใช้บริการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร ก็ยิ่งสะดวกรวดเร็วและการยื่นแบบด้วยวิธีนี้ผู้เสียภาษีก็ไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานใด ๆ หากมีภาษีชำระก็อาจเลือกชำระผ่านทางตู้ ATM หรือระบบ E-payment หรือระบบ Tele-Banking ของธนาคารที่ร่วมโครงการ” สำหรับผู้เสียภาษีที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สรรพากรบริการ สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่ง หรือที่สรรพากร Call Center โทร.1161 พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ
***********************************
กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
เลขที่ 90 ถนนพหลโยธิน 7 พญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2617 3321 โทรสาร 0 2617 3324

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น