h1.post-title{ font-size:20px;}

วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

บริการรับทำบัญชี

สำนักงานบัญชีในฐานะผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรปริญญาโทและทีมงานที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการตัดสินใจ หากท่านมีธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ หรือมีธุรกิจอยู่แล้ว สำนักงานเอสซีพีการบัญชี ขอเสนอรับใช้ท่านโดยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการดี ตรวจสอบได้ ราคายุติธรรม และรักษาคำพูดที่มีให้กับลูกค้า ท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องบัญชีและภาษีอีกต่อไป พร้อมที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ของท่านให้หมดไป โดยภาระหน้าที่ด้านบัญชีและภาษีทุกอย่างเป็นของ สำนักงานเอสซีพีการบัญชี

สำนักงานเอสซีพีการบัญชี ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านรับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรงประกอบกับวิธีการทำงานที่ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลงานที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้า

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  

***จดทะเบียนบริษัท 8,500 บาท(รวมค่าธรรมเนียม 6,310 บาทแล้ว) 
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ทำบัญชีเดือนแรก
***จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม 1,360 บาทแล้ว)

ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ทำบัญชีเดือนแรก
***จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท(ราคาจดทะเบียนรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)
***จดเลิกกิจการ เริ่มต้น 11,000 บาท รวมปิดงบเลิกประกาศลงหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว
***จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนชื่อ เพิ่มทุน ค่าบริการ เริ่มต้น 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและประกาศลงหนังสือพิมพ์ตามกฎของกรม)
***จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)1,500 บาท
***จดบัตรผู้เสียภาษี 500 บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,500 บาท
***ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,500 บาท
บริการงานจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
***จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

***จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล

***จดเลิกกิจการ รวมปิดงบเลิก ประกาศลงหนังสือพิมพ์

***จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อเพิ่มทุน

***จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)

บริการงานด้านรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรปริญญาโทและทีมงานที่มีคุณภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการตัดสินใจขอเสนอบริการต่างๆที่ครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ

***จัดทำเอกสารรับทำบัญชีละเอียดทุกใบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนวินโดว์ที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุดและลงรายการทางบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

***จัดทำสมุดบัญชี 5 เล่ม และปิดงบการเงินตามที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ

***ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ราคายุติธรรมลูกค้าสำนักงานปิดงบให้ฟรี คิดเฉพาะค่าสอบบัญชี

***ควบคุมดูแลระบบบัญชี Update เดือนต่อเดือนเพื่อวางแผนการชำระภาษีให้มีประสิทธิภาพถูกต้องที่สุดและประหยัดที่สุด

***ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด(กฎหมายเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 45)

***คำนวณและยื่นภาษีรายเดือน ภงด. 1,3,53 ภ.พ.30 และประกันสังคม

***คำนวณและยื่นภาษี ภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 ของพนักงานและเจ้าของกิจการ

***จัดทำรายงานบัญชีเพื่อการบัญชีเพื่อการบริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินในของผู้ประกอบการ
***คำนวณและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 และภงด.51

***ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ถูกต้องและประหยัด

***ให้ คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร ให้เหมาะสมกับกิจการและบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

*** สำนักงานมีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่สำหรับเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในบริการว่าเอกสารเมื่อจัดส่งมาที่สำนักงานจะมีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่สูญหาย ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานทั้งหมดที่มี ราคาเริ่มต้น 500 บาท รวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้รับส่งเอกสารถึงบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการด้วยความเต็มใจ(จันทร์-อาทิตย์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง)หรือคุณมีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการโทรสอบถามได้ตลอดเวลา

*** เสียภาษีอย่างไรให้ถูก (เงิน) และ ถูก (ต้อง) ***
สำนักงานเอสซีพีการบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
โทร083-4923837 คุณสมนึก
Email : scpaccounting@hotmail.com

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รถยนต์กระบะ 4 ประตู จากรถยนต์นั่ง สู่รถยนต์กระบะบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม ที่เครดิตภาษีซื้อได้

รถยนต์กระบะ 4 ประตู จากรถยนต์นั่ง สู่รถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศับอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งใช้บังคับแทนที่พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์ สำหรับรถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด จากพิกัด 06.01 ว่าด้วยรถยนต์นั่ง เป็นพิกัด 06.03 ว่าด้วยรถยนต์กระบะที่ออกแบบสำหรับให้มีน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 4,000 กิโลกรัม เป็นผลทำให้รถยนต์กระบะ 4 ประตู (Double Cab) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณลักษณะที่อธิบดีกรมสรรพสามิตประกาศกำหนด พ้นจากการเป็นรถยนต์นั่ง ตามกฎหมายว่าด้วยพิกัตอัตราภาษีสรรพสามิต ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/095/111.PDF