h1.post-title{ font-size:20px;}

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บริการรับทำบัญชีสำนักงานบัญชีในฐานะผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรปริญญาโทและทีมงานที่มีคุณภาพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการตัดสินใจ หากท่านมีธุรกิจที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ หรือมีธุรกิจอยู่แล้ว สำนักงานเอสซีพีการบัญชี ขอเสนอรับใช้ท่านโดยทีมงานที่มีคุณภาพ บริการดี ตรวจสอบได้ ราคายุติธรรม และรักษาคำพูดที่มีให้กับลูกค้า ท่านไม่ต้องกังวลใจเรื่องบัญชีและภาษีอีกต่อไป พร้อมที่จะขจัดปัญหาต่าง ๆ ของท่านให้หมดไป โดยภาระหน้าที่ด้านบัญชีและภาษีทุกอย่างเป็นของ สำนักงานเอสซีพีการบัญชี

สำนักงานเอสซีพีการบัญชี ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีครบวงจร ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านรับทำบัญชีและภาษีอากร ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจทุกชนิด โดยทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในงานที่บริการแต่ละด้านโดยตรงประกอบกับวิธีการทำงานที่ ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขั้นตอนการทำงานที่ได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเพื่อผลงานที่ดีที่สุด สำหรับลูกค้า

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน  

***จดทะเบียนบริษัท 8,500 บาท(รวมค่าธรรมเนียม 6,310 บาทแล้ว) 
ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ทำบัญชีเดือนแรก
***จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน 3,000 บาท(รวมค่าธรรมเนียม 1,360 บาทแล้ว)

ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท+จดบัตรภาษี+ภาษีมูลค่าเพิ่ม+ทำบัญชีเดือนแรก
***จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล 1,500 บาท(ราคาจดทะเบียนรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)
***จดเลิกกิจการ เริ่มต้น 11,000 บาท รวมปิดงบเลิกประกาศลงหนังสือพิมพ์และค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว
***จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการ เปลี่ยนวัตถุประสงค์เปลี่ยนชื่อ เพิ่มทุน ค่าบริการ เริ่มต้น 1,500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและประกาศลงหนังสือพิมพ์ตามกฎของกรม)
***จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)1,500 บาท
***จดบัตรผู้เสียภาษี 500 บาทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,500 บาท
***ขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1,500 บาท
บริการงานจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด
***จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

***จดทะเบียนพาณิชย์ ร้านค้า คณะบุคคล

***จดเลิกกิจการ รวมปิดงบเลิก ประกาศลงหนังสือพิมพ์

***จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรรมการเข้าออก เปลี่ยนอำนาจกรรมการเปลี่ยนวัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อเพิ่มทุน

***จดเปลี่ยนแปลงภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร (ภ.พ.09)

บริการงานด้านรับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี
สำนักงานในฐานะผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารและดำเนินงานโดยทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากรปริญญาโทและทีมงานที่มีคุณภาพได้เล็งเห็นความสำคัญของการรับทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วนและประโยชน์ของการนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้เพื่อการตัดสินใจขอเสนอบริการต่างๆที่ครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ประกอบการ

***จัดทำเอกสารรับทำบัญชีละเอียดทุกใบ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนวินโดว์ที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุดและลงรายการทางบัญชี จัดทำสมุดบัญชี รายงานทางบัญชีต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

***จัดทำสมุดบัญชี 5 เล่ม และปิดงบการเงินตามที่สรรพากรกำหนดให้นิติบุคคลมีหน้าที่จัดทำ

***ตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ราคายุติธรรมลูกค้าสำนักงานปิดงบให้ฟรี คิดเฉพาะค่าสอบบัญชี

***ควบคุมดูแลระบบบัญชี Update เดือนต่อเดือนเพื่อวางแผนการชำระภาษีให้มีประสิทธิภาพถูกต้องที่สุดและประหยัดที่สุด

***ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนด(กฎหมายเริ่มใช้ตั้งแต่ปี 45)

***คำนวณและยื่นภาษีรายเดือน ภงด. 1,3,53 ภ.พ.30 และประกันสังคม

***คำนวณและยื่นภาษี ภงด.90, ภงด.91, ภงด.94 ของพนักงานและเจ้าของกิจการ

***จัดทำรายงานบัญชีเพื่อการบัญชีเพื่อการบริหารเพื่อประโยชน์ในการตัดสินในของผู้ประกอบการ
***คำนวณและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 และภงด.51

***ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ถูกต้องและประหยัด

***ให้ คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร ให้เหมาะสมกับกิจการและบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรรวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

*** สำนักงานมีการควบคุมระบบเอกสารและสถานที่สำหรับเก็บเอกสารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอ ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาเพื่อความมั่นใจในบริการว่าเอกสารเมื่อจัดส่งมาที่สำนักงานจะมีการจัดเก็บรักษาเป็นอย่างดีไม่สูญหาย ทั้งหมดนี้บริการคุณด้วยทีมงานทั้งหมดที่มี ราคาเริ่มต้น 500 บาท รวมยื่นภาษีมูลค่าเพิ่มให้รับส่งเอกสารถึงบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษีทั้งในเวลาทำการและนอกเวลาทำการด้วยความเต็มใจ(จันทร์-อาทิตย์ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง)หรือคุณมีเรื่องด่วนหลังเวลาทำการโทรสอบถามได้ตลอดเวลา

*** เสียภาษีอย่างไรให้ถูก (เงิน) และ ถูก (ต้อง) ***
สำนักงานเอสซีพีการบัญชี รับทำบัญชี,ตรวจสอบบัญชี,จดทะเบียนบริษัท,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน
โทร083-4923837 คุณสมนึก
Email : scpaccounting@hotmail.com

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เรื่องกฎกระทรวงฉบับที่ 355

            เรื่องกฎกระทรวงฉบับที่ 355 ที่เพิ่งออกมา ประกาศในราชกิจ วันที่ 23 ธ.ค. 2562 มีผลบังคับใช้ 24 ธค 2562 คือ เรื่องที่ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร กรณี (1)มีการฝากเงินรวม 3,000 ครั้ง และ (2)ฝากเงิน 400 ครั้งมียอดเงินรวม 2 ล้านบาท นั้น  มีผลให้ส่งข้อมูลโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 24 ธ.ค. ถึง 31 ธ.ค. 2562 (/) ก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาเป็น พรบ คือกฏหมาย  แต่มีผลบังคับใช้ตามกฏกระทรวง 355 ที่เพิ่งประกาศราชกิจจา 23 ธ.ค. 2562 จึงมีผลบังคับ 24 ธ.ค. 2562  ฉะนั้น ธนาคารจะเริ่มนับรายการฝากเงิน ตั้งแต่ 24 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2562 ถ้าเข้าเกณฑ์ก็จะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
           การนับเงินเข้า รวมหมดทุกวิธี  ฝากเงินสด, โอนเข้ามา, ฝากเช็ค,  ดอกเบี้ยเข้า, เปิดบัญชีครั้งแรก  แม้กระทั่งฝากเช็คแล้วเช็คเด้งก็นับครั้ง นับจำนวนเงินด้วย
           และไม่ใช่เฉพาะบัญชีธนาคารของบุคคลธรรมดา บัญชีของนิติบุคคลก็ให้ธนาคารส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรด้วย ถ้าเข้าหลักเกณฑ์

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บุคคลธรรมดามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และสามารถออกหนังสือรับรองได้ หรือไม่

บุคคลธรรมดามีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และสามารถออกหนังสือรับรองได้ หรือไม่
บุคคลธรรมดาผู้จ่ายเงินได้มีหน้าที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และนำส่งพร้อมทั้งยื่นแบบแสดงรายการตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และหรือหลักฐานการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนี้ 1. กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดามีหน้าที่หัก ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (1)(2)(3)(5)(6) และมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร และคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528 แล้วนำส่งตามมาตรา 52 แห่งประมวลรัษฎากร และสามารถออกหนังสือรับรองให้ผู้รับเงินได้ตามมาตรา 50 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรได้ ดังนี้ 1.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร จากข้อความว่า "ให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมินตามวิธีดังต่อไปนี้..." นั้น คำว่า "บุคคล" ครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งรัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น จึงเป็นผู้มีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ในส่วนของผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินที่เป็นบุคคลธรรมดา มีหน้าที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1)(2)(3)(5) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากรดังนี้ (1) สำหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร (มาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากร) (ก) ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ (2) แห่งประมวลรัษฎากร ที่มิใช่เงินได้พึงประเมินซึ่งเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงาน น้น ให้คูณเงินได้พึงประเมินที่จ่ายด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย เพื่อให้ได้จำนวนเงินเสมือนหนึ่งว่าได้จ่ายทั้งปี แล้วคำนวณภาษีตามเกณฑ์ในมาตรา 48 เป็นเงินภาษีทั้งสิ้นเท่าใดให้หารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่าย ได้ผลลัพธ์เป็นเงินเท่าใดให้หักเป็นเงินภาษีไว้เท่านั้น ถ้าการหารด้วยจำนวนคราวที่จะต้องจ่ายตามความในวรรคก่อนไม่ลงตัว เหลือเศษเท่าใดให้เพิ่มเงินเท่าจำนวนที่เหลือเศษนั้นรวมเข้ากับเงินภาษีที่จะต้องหักไว้ครั้งสุดท้ายในปีนั้น เพื่อให้ยอดเงินภาษีที่หักรวมทั้งปีเท่าจำนวนภาษีที่จะต้องเสียทั้งปี (ดู คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 96/2543 ประกอบ)